Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της κοινής Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.


H εταιρία μας σας ενημερώνει για τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας και σας προτείνει την καλύτερη & οικονομικότερη λύση για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας.


Μερικά από τα βασικά σημεία ανακαίνισης που περιλαμβάνουν οι εργασίες ανακαίνισης της εταιρείας μας είναι οι εξής:


• Γενική συμμόρφωση με την έκθεση ελέγχου του φορέα (εάν υπάρχει) και αποκατάσταση των ελλείψεων που αναφέρονται σε αυτή
• Ολική αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Φρεατίου, Μηχανοστασίου, Κλιμακοστασίου)
• Αντικατάσταση πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα
• Εγκατάσταση συστήματος INVERTER (VVVF)
• Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου απεγκλωβισμού
• Αντικατάσταση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα
• Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής κινητήριου μηχανισμού
• Αντικατάσταση τροχαλιών παρέκκλισης φρεατίου / τροχαλιοστασίου
• Αντικατάσταση συρματοσχοίνων ανάρτησης πλαισίου θαλάμου – αντιβάρων
• Τοποθέτηση αυτόματων θυρών θαλάμου
• Αντικατάσταση θαλάμου
• Εγκατάσταση νέας κομβιοδόχου στον θάλαμο του ανελκυστήρα
• Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας με μέσο διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού
• Σύσταση τεχνικού φακέλου και κατάθεση αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες (Φορέας Ελέγχου, Δήμοι κτλ)
wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china|wholesale jerseys